Úvodní informace o firmě BUILDING CZ s.r.o.

Společnost BUILDING CZ s.r.o. (IČ: 262 33 096) byla založena 14.12.2000 jako společnost s ručením omezeným. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38984. Její hlavní činností byla od založení správa nemovitostí a poskytování ubytovacích služeb.

Postupem času ubytovací služby převážily a v současné době společnost nabízí kapacitu cca 50-ti lůžek v ubytovně na ulici Ječná 26 v Brně. Přesto se i nadále věnuje správě a údržbě nemovitostí. Současně s tím, jak se rozvíjely činnosti a služby poskytované společností, zvyšoval se také počet jejích zaměstnanců. V současné době je ve společnosti zaměstnáno 9 stálých zaměstnanců.

Od druhé poloviny roku 2005 zahájila společnost činnost v oblasti marketingu a marketingových průzkumů trhu.

V roce 2006 pak rozšířila společnost BUILDING CZ s.r.o. svoji činnost také o zajišťování výroby reklamních předmětů a poradenské služby v oblasti dotací.


Martin Havránek
jednatel